VISER OG KÅSERIER

 

Knut Wollebæk er ikke bare en ressursperson innen sine fagfelt, men også viseformidler med bakgrunn fra Visskolan i Kungälv og mangeårig medlemskap i viseklubber i Øst-Norsk Viseforum og i Den Nordiska Visfamiljen, en uformell krets av visesangere fra hele norden. Programtilbudet omfatter viser og kåserier om visekultur og visekunstnere. Publikum kan være bedriftsinterne arrangementer, organisasjoner, private jubileer, eldresentere, viseklubber eller andre interesserte grupper.

På repertoaret står mest  norske og  svenske viser, men også noen danske, britiske og amerikanske er representert. Sjangrene er varierte, fra det vare og lyriske til det satiriske og humoristiske.   Populære kåserier er blant annet disse (Varighet kan variere fra 30 til 60 min.):

”Nordens hese nattergal – om Evert Taubes liv og visekunst”  
”Dan Andersson –  villmarkspoet og mye mer”
”Streiftog i skandinavisk visetradisjon”
”Bare viser – en dobbelt logikk”
”Om å opptre som trubadur. Skrekkelige erfaringer og advarsler”
"Alf Prøysen i et nøtteskall"
"Glimt fra Erik Byes verden"
"Litt om Carl Michael Bellmann"
"Hvem var Nils Ferlin?"


I Juni og desember er det gjerne travelt med sommeravslutninger og juletilstelninger, så vær ute i god tid med evt. bestillinger. Skulle Knut være opptatt selv kan han kanskje hjelpe til med å finne alternativer.


Knut Wollebæk tilbyr musikalske innslag til sine foredrag

Ilko  © 2015