TEORI OG PRAKSIS FOR FREMTIDEN

 

KALEIDOSKOP gir mange muligheter i tid, omfang, metoder og innhold. Valgbare temamoduler utgjør byggesteiner i programmer som planlegges i samarbeid med kunden. Konseptet kan også kombineres med elementer fra organisasjonens egne opplæringssystemer og fra andre kompetanseleverandører.

I våre utviklingsprogrammer skiller vi mellom:


LEDEROPPLÆRING: Grunnleggende praktiske kunnskaper og ferdigheter en leder må ha for å kunne fungere i sin hverdag.

 


LEDERUTVIKLING: Lederens personlige utvikling, selvinnsikt og livsvalg. Med en omskrivning av Grundtvig kan vi si at det handler om å være menneske først, så leder.

 


LEDELSESUTVIKLING: Utvikling av ledelsesprosessene i hele organisasjonen. Om samhandling, roller og utvikling av lederteam som er tilpasset organisasjonens art og strategiske situasjon.

 

MEDARBEIDERSKAP: Her utvides målgruppen til også å gjelde medarbeidere på flere plan, i erkjennelse av at moderne ledelse er avhengig av følgere som forstår og kan bidra i helheten. Det handler bl.a. om å bygge tillit, åpenhet, systemforståelse og medvirkning i organisasjonen.

 

Se en oversikt over hovedprinsippene i KALEIDOSKOP her


Bestill en oversik over de for tiden mest brukte temamodulene 
gratis tilsendt pr. e-post !


     
 

 

Ilko  © 2015