SAMTALER FØRST!

 

INNLEDENDE SAMTALER 

 

-innenfor maks 6 timer faktureres ikke utover evt. reise- og oppholdskostnader. Innledende samtaler er uforpliktende, men forutsettes å avklare om videre samarbeid er av gjensidig interesse, enten det gjelder fortsatt engasjement som samtalepartner eller andre oppdrag.


De innledende samtalene kan omfatte en eller flere personer. 
En av dem må ha beslutningsmyndighet for videre samarbeid med oss.
Etter samtalene kan vi utforme skriftlig tilbud. ILKO deltar imidlertid kun unntaksvis i omfattende og skjematiserte anbudsprosesser. Kontaktopplysninger finner du nederst på siden.

 

SAMTALEPARTNER

 

Idag kaller de fleste det coaching. Vi har lenge før dette ble et vanlig begrep, kalt det samtalepartner, Det vil vi fortsette med når vi opptrer som nøytral tilhører, rådgiver eller idekilde for enkeltpersoner eller grupper i deres arbeid for å forstå, utvikle eller endre noe som er viktig for dem eller deres omgivelser.
Kontaktopplysninger finner du her

 

Ilko  © 2015