ET UTVALG UTGIVELSER FRA ILKO

De fleste er utsolgt fra forlagene, men kan lånes ved flere biblioteker, evt, via BIBSYS klikk her

Myhrvold, Urbye, Wollebæk: Å være leder
Kommentarer og oppgaver til korrespondansekurs i arbeidsledelse. 76 sider.
NKS-Forlaget 1978.

Wollebæk: Jobbsamtaler
Hefte, 16 sider.
Norsk Arbeidsgiverforening 1980.
Utgitt i flere reviderte opplag fram til 1993.

Wollebæk: Bedriftskommunikasjon, informasjonsorientert ledelse
Fag- og debattbok. 166 sider.
Bedriftsøkonomens Forlag 1983
ISBN 82-7037-228-5

Wollebæk: Medarbeidersamtaler. Hvorfor og hvordan?
Den første læreboka om dette tema på norsk, ut fra norske erfaringer. 166 sider.
Universitetsforlaget 1989.
ISBN 82-00-02624-8

Hokstad, Wollebæk: Grunnleggende organisasjonsprinsipper
Hefte for studieringer. 34 sider
Basert på ILKO’s KALEIDOSKOP-system.
SFO, Studieforbund av Funksjonshemmedes Organisasjoner 1993.
ISBN 82-911174-02-4

Brevik, Lindebjerg, Srøm, Wollebæk: Å lede og delta i møter
Hefte for studieringer. 26 sider
Basert på ILKO’s KALEIDOSKOP-system.
SFO, Studieforbund av Funksjonshemmedes Organisasjoner 1993.
ISBN 82-91174-01-6

Wollebæk: Konflikter i organisasjoner
Hefte for studieringer, utgitt med støtte fra EU’s Leonardoprosjekt. 40 sider.
Basert på ILKO’s KALEIDOSKOP-system.
Funksjonshemmedes Studieforbund 1996.
ISBN 82-91174-03-2

Wollebæk: Jobbsamtaler
Oppdatert og utvidet versjon av N.A.F’s hefte fra 1980. 64 sider.
Næringslivets Forlag i samarbeid med Genesis Forlag 2000.
ISBN 82-476-0181-8

Wollebæk: Organisasjonsatferd og ledelse
Studieguide for halvårig studium på Bachelornivå. 169 sider.
BI Nettstudier 2010.
ISBN 978-82-7042-992-9

ILKO DISPONERER EN DEL KLASSISKE FILMER. HER ER ET UTVALG:
Normalt låner/leier vi ikke ut filmer, men bruker dem dels som icebreakers, dels som innslag i kurs og KALEIDOSKOP-moduler

Viljen Velger Vikelighet
En serie på 6 filmer om personlig effektivitet.
Inngår i et komplett læreprogram om selvledelse.
Svensk tale

Can you spare a moment?
Om å takle avbrytelser og forstyrrelser.
Engelsk tale

Besværlige mennesker
Om problematferder og hvordan man kan takle dem.
Engelsk tale

Kroppsspråket
Om nonverbal kommunikasjon.
Svensk tale

Planeringssamtal
Om medarbeidersamtaler i praksis.
Svensk tale

How am I doing?
Om tilbakemeldinger.
Engelsk tale

Kvalitetssirkler
Om samarbeid for forbedringer.
Engelsk tale

Decisions, decisions
Om å ta beslutninger.
Engelsk tale

Intervju med Per Gyllenhammar
Om ledelse og etikk.
Svensk tale

 


     
Ilko  © 2015