OM DAGLIG LEDER


Knut Wollebæk er økonom med tilleggsutdanning i personal- og opplærings-administrasjon og pedagogikk.

Han har jobbet innen industri, service, offentlig forvaltning
og humanitære organisasjoner siden 1968.


Foreleser og nettveileder ved Handelshøyskolen BI siden 1975.

Han har skrevet flere bøker og artikler om ulike emner innen
organisasjon og ledelse og er en anerkjent foredragsholder,
rådgiver og samtalepartner for ledere og medarbeidere på alle nivåer i  arbeidslivet.


     
Ilko  © 2015