FOREDRAG TYPE 2

Denne typen foredrag kan ha varighet fra halvannen time til en hel arbeidsdag. Den kan dekke et eller flere emner og kan i noen tilfeller omfatte bruk av øvelser og diskusjoner.  Dokumentasjon etter avtale.

Mer informasjon kommer
Ta kontakt dersom du har spørsmål

Ilko  © 2015