FOREDRAG TYPE 1 

Denne formen har kort varighet, normalt ca. 1 time. Det deles ikke ut dokumentasjon. Egner seg til kort oversikt over et valgt tema eller som innledning til diskusjon. 

Ta kontakt dersom du har spørsmål

Ilko  © 2015