TRIVSEL OG PRODUKTIVITET I FILOSOFISK PERSPEKTIV

Forholdet mellom trivsel og produktivitet er mer komplisert enn de fleste er klar over. En interessant forskningsretning på dette feltet tar utgangspunkt i klassiske filosofiske begreper. Her er en liten introduksjon til en slik innfallsvinkel.

Ilko  © 2015