KUNNSKAP, ERFARING, PERSPEKTIV

ILKO ble etablert i 1987 for å ta vare på erfaring og kompetanse fra
Norsk Arbeidsgiverforenings Institutt for organisasjon og ledelse da dette ble nedlagt ved opprettelsen av NHO. Siden har ILKO kontinuerlig utviklet sin egen faglige basis og valgt sine klienter med omhu. Faste oppdrag er prioritert i de senere år, men også nye klienter er velkomne til å drøfte kortere eller lengre engasjementer. Vårt faglige kontaktnett kan supplere ved behov utover vår kapasitet eller spisskompetanse.

 

ARTIKLER OG
KOMMENTARER


Fra tid til annen vil vi publisere artikler, bokomtaler og aktuelle kommentarer på websiden vår. Du finner det under Artikler i toppmenyen.

Har du synspunkter på det du leser setter vi pris på om du skriver inn en kommentar!
 Les mer her                              

                                        

SENTRALE KOMPETANSEOMRÅDER

    
     - Leder- og organisasjonsutvikling
     - Medarbeidersamtaler
     - Intern kommunikasjon
     - Motivasjon
     - Konfliktbehandling
     - Utvikling av grupper og team
     - Selvledelse
Les mer her

OM Knut Wollebæk


Knut Wollebæk er økonom med tilleggsutdanning i personal- og opplærings-administrasjon og pedagogikk.

Han har jobbet innen industri,
service, offentlig forvaltning
og humanitære organisasjoner siden
1968.

 Les mer om Knut Wollebæk

Ilko  © 2015